Co należy Ci się w ramach polisy OC?!

Warto pamiętać, że na podstawie polisy OC sprawcy, osoby poszkodowane w wypadkach mogą ubiegać się nie tylko o odszkodowanie za poniesione straty materialne. Jeśli w wyniku zdarzenia doszło do pogorszenia stanu zdrowa, możemy liczyć na dodatkowe świadczenia, takie jak zwrot kosztów leczenia, renta uzupełniająca czy renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Więcej w poniższym artykule – polecamy! http://www.motofakty.pl/artykul/odpowiedzialnosc-za-szkody-osobowe-jakie-wydatki-zostana-pokryte-z-oc.html

Dodaj komentarz

7 + 9 =