KNF karze towarzystwa ubezpieczeniowe za nieterminowe wypłacanie odszkodowań

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwlekają z wypłacaniem odszkodowań z polis OC, więc Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje nieterminowych ubezpieczycieli. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody, od momentu zgłoszenia szkody w ciągu 30 dni powinny wydać decyzję (płatniczą lub odmowną). Często termin ten jest wydłużany, gdyż osoba dochodząca swojej szkody, musi uzupełnić dokumenty. Jednak jeżeli wniosek jest kompletny to w ciągu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu 90 dni powinniśmy zostać poinformowani o stanowisku towarzystwa ubezpieczeniowego. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe, często bezzasadnie i celowo zwlekają z wydaniem decyzji. W takim przypadku należą nam się odsetki za zwłokę, które TU powinno wypłacić. Pamiętajmy o swoich prawach i nie pozwólmy “wodzić się za nos”. KNF chce ukrócić te złe praktyki ubezpieczycieli, które powtarzają się notorycznie. Poniżej wykaz kar od KNF za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uwaga – tabela zawiera wyłącznie dane z lat 2013-2016. Pełny wykaz kar jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Kary nałożone przez KNF w latach 2013-2016 na zakłady ubezpieczeń za nieterminowe wypłaty odszkodowań z polis OC

źródło: Komisja Nadzoru Finansowego.

Zachęcam do lektury artykułu: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,20960293,knf-ukaral-interrisk-za-zwlekanie-z-wyplata-odszkodowan-z-oc.html#BoxBizImg

Dodaj komentarz

9 + 2 =