Oferta

KOMU POMAGAMY ?

Poszkodowanym w wypadkach i rodzinom ofiar. Pomagamy uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy. Nie dotykamy osób prywatnych. Dochodzimy roszczeń z towarzystw ubezpieczeniowych.

EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. pomaga w przypadkach obejmujących:

SZKODY OSOBOWE

Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych na skutek zdarzeń takich jak :

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
WYPADKI PRZY PRACY
WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
WYPADKI ZA GRANICĄ
BŁĘDY MEDYCZNE

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, będąc pieszym, rowerzystą, kierowcą lub pasażerem (także w aucie sprawcy), należy Ci się zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy nawet za drobne urazy w sferze fizycznej (np. bóle głowy, pleców, szyi) lub psychicznej.

Możesz otrzymać pieniądze za zdarzenie, w którym ucierpiałeś, a które miało miejsce wiele lat temu:

do 3 lat wstecz w przypadku kolizji;
do 20 lat wstecz w wyniku wypadku (zdarzenia po 10 sierpnia 1997r.) jeżeli nastąpi rozstrój zdrowia powyżej 7 dni.

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym, rodzinie ofiary także należy się zadośćuczynienie, nawet do 20 lat po tym zdarzeniu. Zadośćuczynienie należy się dla małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków i wnuków. W uzasadnionych przepadkach również innym osobom, które utrzymywały bardzo bliskie relacje ze zmarłym.

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

Jeżeli miałeś stłuczkę (kolizję) nie ze swojej winy do 3 lat wstecz i dostałeś odszkodowanie aby naprawić samochód to uzyskamy dla Ciebie DOPŁATĘ!!! Nie ważne czy nadal:

Jeździsz tym samochodem,
Zezłomowałeś go,
Sprzedałeś!

AUTA ZASTĘPCZE

Więcej informacji w zakładce: auto zastępcze

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

 • problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
 • zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
 • zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
 • rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych,
 • pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
 • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

DLACZEGO EuCO ?

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
 • rehabilitację
 • pomoc psychologa i psychiatry
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 700 – 1200 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2000 – 6000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w czterech europejskich krajach oraz ponad 70 tysięcy przeprowadzonych spraw, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Zaufało nam ponad 170.000 Polaków.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
EuCO jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce, posiadających własną Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca.

WERYFIKUJEMY WYPŁACONE ODSZKODOWANIE

Skąd mamy wiedzieć czy odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest adekwatne? Nawet jeżeli już otrzymałeś wypłatę, skontaktuj się z nami.  Przeprowadzimy bezpłatną weryfikację. Często sprawy, w których były wypłaty są do poprawienia i towarzystwo ubezpieczeniowe “dopłaca” do kwoty już przekazanej, która wcześniej została zaniżona.

UGODA TO NIE ZAWSZE KONIEC ROSZCZEŃ

Nie każda ugoda zamyka drogę do dalszych roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli podpisałeś ugodę i chcesz się upewnić czy jest możliwa wypłata skontaktuj się z nami. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga pochylenia się nad nią.

NO WIN, NO FEE

Zgodnie z zasadą „no win, no fee” *(nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia) pobieramy ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego odszkodowania. Wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i jest indywidualnie ustalana. Ponieważ nasze wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkich starań, by była ona możliwie najwyższa.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn będą Państwo chcieli zrezygnować z naszych usług, będą mogli Państwo zrobić to w każdym momencie bez ponoszenia kosztów, o ile w wyniku naszych działań nie uzyskano dla Państwa żadnej kwoty do wypłaty.

Zatrudniamy własnego lekarza orzecznika Janusza Chrzanowskiego, który trafnie oceni procentowy uszczerbek na zdrowiu i skonsultuje dokumentację medyczną.

Znajdź nas na Facebook’u

Potrzebujesz pomocy?

503-784-586

t.ostromecki@euco.pl

Potrzebujesz auto zastępcze?

Skontaktuj się z nami: 503-784-586