Browse Tag: odszkodowanie Pruszcz Gdański

Rzecznik finansowy do sądów: Zadośćuczynienie za ból i cierpienie zasądzać wszystkim, nie tylko wybranym rodzinom ofiar

W Gazecie wyborczej ukazał się bardzo ciekawy artykół dotyczący zadośćuczynienia dla rodziny ofiary wypadku.

Ze względu na diametralnie różne zasądzenia przez sądy w bardzo podobnych przypadkach “Rzecznik finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy bliskim osoby żyjącej, ale poważnie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym należy się zadośćuczynienie ze względu na naruszenie tzw. dóbr osobistych. A jeśli tak, to czy powinno być ono wypłacane z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Obecnie na wypłatę takiego zadośćuczynienia mogą liczyć rodziny ofiarwypadków drogowych. Rodzina zmarłego otrzymuje nie tylko odszkodowanie za utracone korzyści materialne (jeśli ofiara jest żywicielem rodziny), lecz także zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie dziecka, małżonka lub rodziców. Za śmierć żony czy męża współmałżonek może liczyć na 80-100 tys. zł. Matce, która traci jedyne dziecko, sądy przyznają nawet 150 tys. zł. Kiedy dziecko traci oboje rodziców, dostaje od ubezpieczyciela nawet 250 tys. zł. Każda sprawa jest indywidualna, często zadośćuczynienia nie przekraczają kwoty 50 tys. zł, ale w niektórych przypadkach idą w setki tysięcy złotych.

Rzecznik finansowy uważa, że taka sama zasada – wypłaty zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych z powodu zerwania więzi emocjonalnych – powinna obowiązywać również w przypadku rodzin osób ciężko poszkodowanych w wypadkach.”

Cały artykół http://wyborcza.pl/7,155287,21682479,zadoscuczynienia-za-bol-i-cierpienie-tylko-dla-nielicznych.html

 

Poszkodowani w wypadkach mają prawo do bezpłatnego prywatnego leczenia

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynkuodszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej, z dużym zadowoleniem przyjęło uchwałę Sądu Najwyższego, który wskazał, że towarzystwa ubezpieczeniowe powinny zwracać osobom poszkodowanym w wypadkach uzasadnione i celowe wydatki na prywatne leczenie i rehabilitację. Wniosek do Sądu Najwyższego złożył Rzecznik Finansowy. Do wydania orzeczenia doszło, między innymi na kanwie rozbieżnego orzecznictwa w sprawach dotyczących  przekazanego Rzecznikowi Finansowemu przez EuCO.

Continue Reading

Przedawnienie roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzona przemoca domową

Zachowanie sprawcy przemocy domowej, polegające na: biciu, gwałceniu, szarpaniu, popychaniu, opluwaniu, wyzywaniu słowami obraźliwymi, poniżaniu, upokarzaniu, pozbawianiu wolności, nękaniu jest czynem niedozwolonym w rozumieniu prawa cywilnego, które uprawnia ofiarę przemocy do wystąpienia przeciwko sprawcy przemocy na podstawie art.415 k.c. oraz art.445 i 448 k.c. z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia za wyrządzoną tym zachowaniem krzywdę (ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, strach, naruszenie godności osobistej).

Uprawnienie ofiary przemocy domowej do żądania od sprawcy przemocy zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę nazywamy w prawie cywilnym roszczeniem. Continue Reading